Konzumacija medija u Srbiji

● Koji medijski format je dominantan u Srbiji?

● Da li štampa opstaje?

● Ko prati podcaste?

● Najposećeniji portali za informisanje

Ovo su samo neke od tema o kojima ćete saznati više u Izveštaju o konzumaciji medija u Srbiji.

Popunite formular da biste preuzeli izveštaj.

Copyright © Kliping d.o.o. 

Built with